Toegevoegde waarde voor iedereen

Rendement op eigen vermogen is zoveel meer dan alleen financieel.
• Werken om jezelf te ontwikkelen.
• Productief van mening verschillen en plezierig samenwerken.
• Winst en waarde die elkaar versterken.

Wat is eigen vermogen? In financiële zin: het verschil tussen activa en schulden. Voor bedrijfsvoering een essentiële factor. Net als het menselijk vermogen. Het gaat om beide; Geld en Gave. Kapitaal en Kracht. Middelen en Mensen. Rendement op eigen vermogen is het genieten van de gezamenlijke prestatie, van de aankoop, van de investering. Rendement op eigen vermogen is de beste garantie voor continuïteit, innovatie en groei.

quote_einstein

Voor jouw organisatie

Bedrijven die een op waarde(n) gebaseerde doelstelling hebben blijken meer vertrouwen te genieten én beter te presteren. Meer vertrouwen, van leverancier tot klant, van investeerder tot partner, van werknemer tot management. Een hoger rendement, door te investeren in lange termijn groei op een fundament van gedeelde waarden, concreet gemaakt door:

  • Toenemende kwaliteit en productiviteit
  • Toenemende innovatiekracht
  • Versterkte marktpositie

Voor jullie samenwerking

Een open bedrijfscultuur is essentieel voor de waarde(n) gerichte onderneming. Het maakt het mogelijk om de missie te volbrengen. Medewerkers dagen elkaar op een professionele en effectieve manier uit om het beste in elkaar naar boven te halen, efficiënt samen te werken productieve meningsverschillen te hebben en plezier te hebben. De opbrengst hiervan is:

  • Toenemende betrokkenheid
  • Toenemende creativiteit
  • Versterkte aantrekkelijkheid

Voor jou

Werk wordt een weg om jezelf te ontwikkelen. Een ‘al doende leerweg’. Je gaat de regie voeren over je eigen (werkzame) leven. Je wordt een voorbeeld voor je kinderen, voor je vrienden, voor je partner, voor je collega’s, en voor de wereld in het algemeen. Je weet waar je voor staat, durft ook je tekortkomingen onder ogen te zien en zet je kracht in. Dit resulteert in:

  • Toenemende welzijnsbeleving
  • Toenemende assertiviteit
  • Versterkte eigenheid

Contact

Adres

unBusual
Geestbrugkade 32
2281 CX Rijswijk

E-mailadres

info@unbusual.com

Jan-Maarten Bosch

jan-maarten@unbusual.com
(06) 53 27 79 96

Paul Edauw

paul@unbusual.com
(06) 46 13 51 25

Contactformulier